תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק ו

ובימי שאר כל הנביאים לא היו יודעין לשפוך רחמין ולבקש תחנונים על ישראל כמה ששפך משה רבן, לכך נאמר "זיכרו תורת משה עבדי"

נקודה למחשבה:
מסביא לנו אליהו הנביא מה תפקידו של הנביא… מה מטרת הדיבורים שלו…. להרחיק ולהסביר למה מגיע להם עונש? לא! זה לא תפקידם.

אלא, מול ישראל להסביר ולקרב לתורה/תפילה/ומעשים טובים ומול הקב"ה לסנגר ולהוכיח למה מגיע להם יותר סייעתא דשמייא.

אז אם בין הצדיקים יש מדרגות, ברור שהכל בסדר שאינני דומה לחברי במאה אחוז.
ואם רוצה אתה לכוון לדעת גדולים באמת… מצא את הדרך לחזק את כל החברים! (החזקים והחלשים) ומול הגורמים החיצוניים למצוא את המילים לפרגן ולהוקיר את מעשיהם.

העצה:
עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.

ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.