תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק יח, צט

מאי ולא תשא עליו חטא אמר ר' אליעזר בן מתיא אם יש בו דבר שאתה יודע בו אמור לו בינו לבינך ואל תהא חוטא בו לכך

פירוש שי למורא:
אל תהא חוטא בו – שלא תלבין פניו ברבים לגלות קלונו. (ישועות יעקב)

נקודה למחשבה:
אין הביישן למד… זה נכון,
אבל כנראה גם אין הקפדן מלמד…
נכון שחשוב להיות מחוברים למציאות וללמוד מטעויות… אבל חשוב יותר איך מתנהל השיעור!

אשריך שלמדת, ואתה יודע לבחור נכון לעצמך.
אשריך גדול שאתה יודע להתאפק בראותך את חברך טועה ומוצא את הזמן המתאים בו הוא רוצה ללמוד והסביבה מתאימה ללימוד.

העצה:
אדם לאדם… [רצוי שיהיה] אדם!
לפעמים אנו מגיבים באוטומט בעלבון חזרה
למי שפגע בנו בעבר.

אבל נפלאות הפעמים, גם אם הן רחוקות, בהן גמלנו טוב וסבלנות למרות שבנו פגעו בעבר הלא רחוק.