תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק כח, טו

אמר להם הקב"ה לישראל, בני שדאהובי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם? ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים זה מזה.

נקודה למחשבה:
כאשר אנו רואים יהודי לשניה אחת אל נחשוב שאנו מכירים אותו מספיק טוב שנהיה ראויים להוכיח אותו ולהעביר עליו ביקורת… אבל בהחלט אפשר לדון אותו… לכף זכות על מעשיו הטובים.

העצה:
כאשר אתה פונה לענות לשאלת ילדך/אישתך/בעלך חשוב שזה עתה הינך נמצא בפגישה גורלית בחיך שכל מילה שתאמר משפיעה!

אל תתלבט לתת מחמאה "קטנה"… וזכור שגם כפית סוכר מורכבת מאוסף של גרגירי סוכר קטנים.