תנא דבי אליהו סדר אליהו רבה, יט

נוכח פני אדנ-י רבש"ע ראה נא בענינו וריבה ריבנו ויעלה עלבוננו לפניך מה שנעשה לנו בכל שעה ושעה וזכור כמה בעלי בתים יש בהם בישראל שאין להם פרנסה ועוסקים בתורה בכל יום תמיד. וזכור כמה עניים יש בהם בישראל שהעכו"ם מושכין את בשרם מעלי-הם ועוסקין בתורה בכל יום תמיד.

נקודה למחשבה:
אם תחפש את האשמה – תמיד תמצא!
אם תחפש את הזכות – תצטרך לעבוד קשה יותר

אבל אם תחפש בעצמך תראה את מה שניכר לכולם
אתה אדם נפלא שמחכה להפעלה חיצונית
אז דע, שיקרה וחשובה כל דקה ודקה שאתה קורא תורה/מלמד את האחרים!

העצה:
את הלא טוב תראה מפורסמים בשלטי חוצות,
אך את הטובות – תזכה לקבל רק מיחידי סגולה שמוכנים לםרגן.

אשריך אם בפועלך הטוב האחרון זכית להערכה
אשריך גדול אם אתה מאלו שמתנדבים לחזק!

הפוסט הבא  »