תנא דבי אליהו סדר אליהו רבה, פרק יח, עה

שפכי כמים לבך מה מים הללו אדם נותן זרעים בארץ ומעביר עליהם מים מצמיחים ומגדלין פירות וחיין מהם בני אדם וכל באי העולם כמו כן יהיו בני ישראל לעתיד שנאמר (ישעיה מד) כי אצק מים על צמא וגו'.

נקודה למחשבה:
גם אם לפעמים החושך נופל עליך
אם המצוקה ודחק כמעט מכריע אותך
אל תתייאש ולא תיכנע

כי אפשר שאתה בשלב זה כזרע של קדושה
שעומד להיגאל ולהביא פירות יפים לעולם!

אז אח יקר הרם עיניים לשמיים
כי אבינו שבשמיים אוהב אותך אהבה עזה

ונתן לנו צדיקים ותורה למען נוכל לקבל עצה אמיתית גם למצב שלך כעת,
ובכל חיפוש שלך לעצה ומרפא בדבריהם – היית דוגמה ומקור לגאוות השם על עם ישראל!

העצה:
אנו רגילים להצלחה מיידית
אנו רגילים לשלם ומייד לקבל

אבל בחינוך ואהבה הזולת
לא תמיד התוצאה ניכרת מיידית – אבל היא תמיד משפיעה!

ואם אתה רואה מידי פעם שכר ופירות לעמלך – זה בזכות סבלנותך וסובלנותך – אז אשריך לך ולפועלך הטוב!

הפוסט הבא  »