תנא דבי אליהו סדר אליהו רבה, פרק יח

לפי שרחמיו של הקב"ה מרובין על ישראל לעולם בין על הרשעים שבהן בין על הצדיקים שבהן

נקודה למחשבה:
נקודה עצומה יש במשפט מעלה,
א) אינך אמור לקטלג עצמך כצדיק/רשע
ב) מהסיבה הפשוטה – שעל שניהם נכמרים רחמים רבים!!

העצה:
אם אתה רוצה להשכין שלום בביתך/עם אישתך, אל תנסה לקטלג אותה ובטח אם אתה חושב אותה ל"רעה".

ואם אתה מצליח מידי פעם להסתכל על רצונותיה הטובים מבעד לדיבורים – גם בעיננו אתה פשוט מדהים!