תפילה ברכות השחר

נשמה שנתת בי טהורה היא

נקודה למחשבה:
אתה אדם מיוחד!
בתוכך יש חיבור לכוח עצום של טוב שלא נגמר.

אמנם לפעמים אנו מכסים את הנשמה עד שנראה,
שהיא לנו מתחבאת, אבל המאמין בזכותו להשתפר – יצליח ללא ספק!
התמד בפועלך הטוב בין אם פעולותיך מצליחות ובין אם לא!

אשריך אם אתה מהווה תזכורת לסובבים אותך לקיום הטוב בתוכם,
אשריך גדול אם הלב שלך נשאר מחובר למקור הטוב בעת פועלך.

העצה:
גדול האדם שבוחן את פועלו, צומח נפלא אם מחובר הוא למקור טוב!

הברז בעצמו יכול רק להמשיך את מה שיש בצינור ולא להמציא תוכן חדש.

אשריך הרוצה להפיק את הטוב מעצמך
אשריך גדול אם יודע אתה שיש בך המון:
סבלנות, אהבה, אחווה, למען יקירך שעדיין לא גילית

« הפוסט הקודם 
הפוסט הבא  »