תפילה ערבית, שמונה עשרה

שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל

נקודה למחשבה:
לא נרשם תן – לשון ציווי ודרישה מהמקבל.
לא נאמר קח – לשון ציווי ודרישה מהנותן.
אלא שים, מילה המתארת הענקה מתוך רצון לתת, מתן מתנה שכנראה המקבל ירצה לקבל.

הפרנסה והדרישות הגשמיות מרגישות כעול לכל דבר ועניין לכן כצידה לדרך נבקש שישימו לנו בתיק: שלום (עם הבריות, עם עצמי וקשר עם אבא), טובה – שנרגיש ונראה את הטוב שאנו מקבלים, ברכה – שנהיה בצד המעניק ברכות, חיים – שנזכה לנצל את זמן חיינו למעו טובתנו הנצחית וכן הלאה!

כי בפועל זה מה שאנו מקבלים בכל רגע ורגע בין אם אנו רואים זאת ובין אם לא.

העצה:
בעוד שיש לנו פחות שליטה על הסביבה בה אנו חיים, אבל על הצידה שאנו לוקחים, שתיכנס לתוכנו, יש לנו השפעה גדולה.

אז אם מחפשים יקיריך עצה בזמן משבר, אשריך אם תצייד אותם באופטימיות, תצייד אותם בהבנה שהם לא לבד והכוחות הפנימיים הם יהוו את הדלק המניע אותם לצאת מהמצוקה.

הפוסט הבא  »