גיליון 285 – טובתו שהפסיד

אומרים שלכעוס זה להעניש את עצמך על טיפשותם של אחרים.
וברור שלשמוח זו בחירה נכונה ולא משנה מה עשו האחרים!

ואתה יכול לבחור להאמין בכוחך העצום,
להאמין בזכותך לחיות בשמחה בלי קשר:
למקום בו נולדת, להשכלה אותה אתה מקבל, פרנסה/זיווג/וכו‘
כי באמת שאתה אדם מיוחד במינו ואם תגיע בשמחה לשוקת הנכונה … תוכל למלא את העולם כולו בטובה!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות לו

החווה קושי בסביבה בטוחה – ממהר לסגת אחור, הפועל בסביבה לחוצה – יתאמץ ויצליח אותו לעבור.
ואתה שמצליח בתוך כל הכעס רגע לעצור (ולו לרגע קט…), רציתי לומר – כל הכבוד!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות לו

החווה קושי בסביבה בטוחה – ממהר לסגת אחור, הפועל בסביבה לחוצה – יתאמץ ויצליח אותו לעבור.
ואתה שמצליח בתוך כל הכעס רגע לעצור (ולו לרגע קט…), רציתי לומר – כל הכבוד!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות קטו

אם אתן לך עוגה שטרם נאפתה דיה, המאכל לא יהיה טעים, אך אם תמתין בסבלנות העוגה תהיה טעימה ותיתן לך כוח ואנרגיה!
הסתכל על הטוב שיש סביבך,
כי כל זה באמתנועד בשבילך דייקא … לשמח את ליבך!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף פב, עמוד א

יש לנו שנים מועטות בהן נוכל להשפיע על ילדינו, טרם יעזבו את הקן ויפתחו לעצמם חיים משלהם.
אם שלם אתה עם כמות הזמן שאתה משקיע בהם – אשריך גדול!
אם מצליח אתה לשמוח בהשקעתך למרות שהיית רוצה להשקיע יותר… אשריך גדול יותר!

להמשך קריאה

ליקוטי מוהר"ן תורה צד

כמה אנו רוצים להעניק… לילדים,כמה אנו רוצים להתחשב… ביקירינו,
כמה אנו רוצים לטהר את סביבתנו… שלנו.

והכל אפשרי! וזה קורה בכל פעם שבחרת לשמוח מהטוב שעשית! והטוב שקיבלת במתנה מחברך!

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב רמב

אפשר להסתכל על העבר ולבדוק מה הפסדנו בחיים… ולהתעצב,ואפשר לבחור להסתכל על מה ניתן להרוויח בעתיד ולהתמלא תקווה…
מה אתה אומר שעדיף?

אשריך הבוחר בשמחה ובתקווה!
אשריך גדול בכל פעם שאתה נופח תקווה ושמחה באחרים!!!

להמשך קריאה

שער הגילגולים הקדמה א

אל תסתכל בקנקן אלא בפוטנציאל הטמון בו… כי גם בך וגם ביקיריך יש המון טוב מעבר לנראה במבט ראשון.

אם אתה מצליח להחצין אותו – אשריך.
אם אתה מצליח להוציא את הטוב מיקיריך – אשריך גדול.

להמשך קריאה