תהילים פרק לט, יג

האזנה היא מילת המפתח גדולה היא יכולת להכיל את השני.

שמח בכל פעם שאתה מצליח להקשיב לשני, אשריך גדול בכל פעם שאתה מצליח לחבר את השני לעצמו … במקום שבו הוא נמצא.

להמשך קריאה

ימי מוהרנ"ת לט

כאשר אתה רוצה שחברך יבין את כוונתך העמוקה יותר, טוב תעשה אם תשתמש בדימויים מעולמו שלו, גם אם הם לא שכיחים בחייך שלך.
ואשריך אם אתה משבח אותו בפועלו הטוב … כי שבחים הם שפה אותה כולם מכירים.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות כד

היופי בלעזור היא לא רק המעשה אלא גם בתזמון הנכון.לעזור לאהובך לשנוא עצמו אינה מעשה טוב, אך לחזק את הערכתו העצמית במעשיו הטובים – זה יהיה נפלא תמיד!

ואפילו אתה רק חושב למי לעזור – אשריך!
ואם מעריך אתה מחשבה זו – אשריך גדול!!

להמשך קריאה

דברים פרק ל

המצפה מיקיריו להיות מלאכים – אינו אלא מכשיל את הקשר עימם.
גדולתך תתגלה אם תסכים שידברו עימך את אשר בליבם… ועוצם נפשתך תתגלה כאשר תדע להביע את שמחתך איתם למרות שאינך מושלם.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות עה

הכי קל לזרום עם הרע סביב, המאמץ הגדול ביותר ללכת נגד הזרם.
אבל אשריך בכל פעם שאתה מייצר זרם חדש של טוב ואנרגיה חיובית בביתך … גם אם זה נגד השכל של הקורה כעת סביבך.

להמשך קריאה