תהילים פרק קמג

כאשר מחשבות אודות העבר וההוה מבלבלות את ליבך… אל תיכנס למרה שחורה, אלא חפש את חברך איתו תוכל לדבר טובות, איתו תוכל לדבר תקווה
ואולי תזכה שהוא יאיר לך איך הכל יכול להתהפך לטובה

להמשך קריאה

שיר השירים פרק ב, יב

בחיי זוגיות – אין זבאנג וגמרנו, אין מושלם… מייד,
אלא טיפוח של כל נקודה טובה בשני.

עידוד והשקייה (ע"י מחמאות) של הטוב שעושה… ואחרי זמן של פעולה כזו… תראה שהפירות… יופיעו במשפחתך!

להמשך קריאה

סיפורי מעשיות מעשה מהשבעה בעטלירש [שבעה קבצנים]

אין אדם שאין בו טוב,יש אדם שלא משתמש בטוב בזמנים בהם אתה לידו.

כאשר אנו פונים אל האמת, אל הטוב שבתוכנו – הטוב יוצא החוצה בזכות ההרגשה… שבסביבה זו הטוב שבנו הוא הנכון.

להמשך קריאה

ספר המידות אמת, ט

ביטוי שגור הוא "אני מכיר אותך" במשמעות שנשארת כשהיית…
אבל נפלא הגישה שמאמינה בשני שבכל יום יכול להשתנות לטובה, בכל יום יכול לשפר אורחותיו.

כי הטוב שבך קיים … כמו זה שבחברך!

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן אות תקמג

לפעמים לא נותנים לנו לעזור לאחר עם כסף, אך בכוחנו לדבר אל ליבו ולהרגיעו.
לפעמים אין לך כוח להתמודד עם שאלות קשות, אז פשוט זרום עם הטוב שיוצא מליבך!

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות כה

לא להבין הכן – זה אנושי,לא להצליח להכיל את הבול – זה טבעי.

כל שמחה שלך מהטוב שאתה מקבל זה דבר נפלא, אבל אם אתה מצליח לשמוח למרות הבלבול שיש לך – זה עצום ונשגב!

להמשך קריאה

גיליון 284 – החצי הטוב

ההורים מרשים לעצמם להחליט עבור ילדם, אפילו בניגוד לרצונם כאשר הם בטוחים בדרכם. פעילות זו מקבלת עוצמה גדולה יותר בעת משבר בו יש להחליט מהר למען לא להכנס לצרה גדולה יותר.
אנו בעלי בחירה, ובעיקר בעת מצוקה בכוחנו לבחור איך לקחת את המקרה:
א) לכעוס על העולם ש“פוגע בנו“
ב) לחפש את ההשגחה הפרטית שזכינו כרגע ולחפש מה היתה ההצלה במקרה זה.
דע שאתה איש יקר ואוהבים מעשיך הטובים, דע שגאווה גודלה יש בכל פעם שאתה בוחר לעשות טוב למרות שביכולתך בקלות להרע.

להמשך קריאה

ליקוטי מוהר"ן תורה רנט

שני מונחים יש של הבנתנו את השני:א) הזדהות = אני מרגיש את מה שהשני מרגיש.
ב) אמפטיה = אני מבין מה אתה חש, אך אינני נותן לתחושות להשתלט עלי.

אשריך בכל פעם שקלטת את האחרים מזדהים איתך,
אשריך גדול בכל פעם שחיפשת להבין את כאבו של השני.

להמשך קריאה