ליקוטי תפילת תנינא

ליקוטי תפילת תנינא תפילה ד

שותף ומעסיק רוצים את הצלחתך, – השותף, למרות תפקידו השונה, נהנה באותה מידה כמוך ולכן רצונו פנימי ושווה לך.
– המעסיק רוצה את הצלחתך למען שהוא יחשב כמצליח.

אשריך בכל פעם שבני ביתך נחשבים בעינך כשותפים,
אשריך בכל פעם שאתה מתחיל לחייך מחדש למרות שיש מנהלים קשוחים.

להמשך קריאה