מלאכי

מלאכי פרק ג

לעולם "להחזיר לשני" לא יועיל לך באמת, גם אם יגרום סיפוק רגעי.
אך העושה טוב לחברו … זוכה להרגשה נפלאה ויותר מזה לחבר להבא.

להמשך קריאה