מסכת מכות

משנה, מסכת מכות ג, טז

קשה באימונים – קל בקרב!הגישה בחיים היא החשובה, אם תבחר לראות את הקשיים כאתגרים – תרוויח בגדול!

אשריך המבין שבזכות הקושי נזכה לחפש ולראות את האדם הטוב על ידך שמוכן לעזור לך!

להמשך קריאה