מסכת קידושין

תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף פב, עמוד א

יש לנו שנים מועטות בהן נוכל להשפיע על ילדינו, טרם יעזבו את הקן ויפתחו לעצמם חיים משלהם.
אם שלם אתה עם כמות הזמן שאתה משקיע בהם – אשריך גדול!
אם מצליח אתה לשמוח בהשקעתך למרות שהיית רוצה להשקיע יותר… אשריך גדול יותר!

להמשך קריאה