סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות מרב ובן יחיד

אשרי העקשן להמשיך לעשות טוב אשרי התחבולן שמחפש סימנים בדרך שיצדיקו ללכת ישר.

כן, ראוי פועלך הטוב שעשית לכל הברכות שכן ברור שגם לך היו מניעות, אשר להן לא נכנעת. בברכת חזק ואמץ בכל הטוב שבעולם!

להמשך קריאה

סיפורי מעשיות מעשה מהשבעה בעטלירש [שבעה קבצנים]

אין אדם שאין בו טוב,יש אדם שלא משתמש בטוב בזמנים בהם אתה לידו.

כאשר אנו פונים אל האמת, אל הטוב שבתוכנו – הטוב יוצא החוצה בזכות ההרגשה… שבסביבה זו הטוב שבנו הוא הנכון.

להמשך קריאה