סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות מעשה מהשבעה בעטלירש [שבעה קבצנים]

אין אדם שאין בו טוב,יש אדם שלא משתמש בטוב בזמנים בהם אתה לידו.

כאשר אנו פונים אל האמת, אל הטוב שבתוכנו – הטוב יוצא החוצה בזכות ההרגשה… שבסביבה זו הטוב שבנו הוא הנכון.

להמשך קריאה