ספר הזוהר

ספר הזוהר הקדמה

אנו אוהבים כאשר הולכים בדרך שלנו, כאשר הדברים מסתדרים לפי ההשקפות שלנו, אבל רגע לפני שאתה כועס על חברך שהולך בדרך חדשה, עצור, אולי יש פה משהו שיכול לשפר את הדרך שלך!

הצלחת? גם זכית בחידוש וגם בתואר עניו שכן אתה מקבל את דעת חבריך.
לא הצלחת? ראוי אתה לשמוח שיש לך חברים שאכפת להם ממך ורוצים להיטיב את הדרך.

להמשך קריאה