תלמוד בבלי

תלמוד בבלי, מסכת קידושין דף פב, עמוד א

יש לנו שנים מועטות בהן נוכל להשפיע על ילדינו, טרם יעזבו את הקן ויפתחו לעצמם חיים משלהם.
אם שלם אתה עם כמות הזמן שאתה משקיע בהם – אשריך גדול!
אם מצליח אתה לשמוח בהשקעתך למרות שהיית רוצה להשקיע יותר… אשריך גדול יותר!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת עירובין דף נד, עמוד ב

החשוב ביותר להבין – אתה נמצא במקום הטוב ביותר…. בשביל להפיק מעצמך את המקסימום.
הקשב לליבך והסתכל על פניך, עדיף לוותר על "מעשה טוב" שמכווץ את ליבך ומחמיץ את פניך …

אבל אשריך אם מצאת מעשה טוב
שמאיר את פניך ומשמח את ליבך!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת נזיר דף כג, עמוד ב

גדול ניגשת להקים את חברך על רגליו, אבל עצום היית אם ניגשת אליו למרות שידעת שאינך יכול להרימו!
בחברך יש את כל אשר נחוץ למסלול סדיר בחייו, ולפעמים כל צורכו היא למלא את נפשו במעט תקווה, ושמחה, או בידיעה שפשוט אינו לבד.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קיג, עמוד א

אם אשלח אותך למקום מסוים, תחפש את שלטי החוצות … המורים שהגעת ליעדך
ולעיתים אנו כמהים לאותה תחושה שהאחר יתלה שלט עבורנו …
אבל האמת ששלט גדול ככול שיהיה התלוי ליום/יומיים/שבוע…
לא משתווה לשמחה שמקנה:
– מילה טובה יומיומית
– לחיוך של אהבה
– או פשוט להערכה להיותך אתה עצמך!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קיג, עמוד א

אהוב ליבי היכן הוא? כאן ממש לידך!
חפש את הזכות באהובך – ותהיה מאושר שבאדם!
התבונן על תחומי ההתעניינות שלו – ותראה כמה הוא חכם! וכן הלאה….

ועכשיו בוא נראה אותך מצליח לעשות זאת עם אהובך מספר אחד … עם עצמך!

להמשך קריאה