תלמוד בבלי

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א

אומרים: אמור לי מי חברך ואדע מי אתה, ונוסיף ונאמר: אמור לי מה רצונך ללמוד ואומר לך את נפלאותיך.
כי המתעסק עם טוב בטוח שגם בו יש ניצוץ של טוב, מי שרוצה/מבקש/מחפש להיטיב בטוח. אז כן אח יקר אתה המנוי על עצות טובות… בך אני מתפאר.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג, א

מלחמתו של האדם לטובת הכלל היא נפלאה, ולא מובנית מאליה, לכן אם אתה רואה את השני עוזר לך – חזק אותו וברכו, ואם אתה זוכה לתמוך באחרים… הבן כמה נפלאה נשמתך שיש בה מספיק אור לעצמה… וגם לאחרים!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז, א

יש עבודות שמקבלים שכרם רק בעת השלמתם, אך רוב העבודות התשלום הוא לפי שעה ואפילו לא נגיע להצלחה של מאה אחוז, נקבל שכר על השעות בהם עבדנו.

לפעול במתינות, להיות קשה בלכעוס יכול לעשות רק טוב. אבל בטוחני שאף אחד מאיתנו לא מלאך לכן אל תתפלא אם לא תצליח במשימה ללא נפילה זמן רב, אבל בהחלט זכותך לשמוח בכל שנייה ודקה של הצלחה, כי ללא ספק אתה עושה את סביבתך לשמחה הרבה יותר בשלוותך.

יש עבודות שמקבלים שכרם רק בעת השלמתם, אך רוב העבודות התשלום הוא לפי שעה ואפילו לא נגיע להצלחה של מאה אחוז, נקבל שכר על השעות בהם עבדנו.

לפעול במתינות, להיות קשה בלכעוס יכול לעשות רק טוב. אבל בטוחני שאף אחד מאיתנו לא מלאך לכן אל תתפלא אם לא תצליח במשימה ללא נפילה זמן רב, אבל בהחלט זכותך לשמוח בכל שנייה ודקה של הצלחה, כי ללא ספק אתה עושה את סביבתך לשמחה הרבה יותר בשלוותך.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת חגיגה, דף ה ע"ב

יכול להיות שה"כשלון" שלך עכשיו הוא בעצם השיעור החשוב בחייך! לכן גם אותן קח בעיניים שמחות ועם ראש פתוח … כי הדרך למעלה היא רק עניין של זמן!

וגם אם יש משהו שאתה עדיין לא מצליח … אל תראה את עצמך כמי שנמצא בבור עמוק אלא הסתכל על עצמך כמי שעדיין מטפס מעלה.

להמשך קריאה