תפילת ערבית

תפילת ערבית

בכל משימה יש מרכיב שהוא חיוני להצלחה, אם נצליח לזהות אותו נגדיל בהרבה את סיכוי להצלחתנו. לדוגמה בחינוך ולימוד יקירינו… החשוב ביותר הוא סבלנות והתמדה.

לכן גם אם תלמיד לא מצליח, גם אם הוא רוגז… חזור אל נקודת הסבלנות… ותתחיל מחדש בנתיב אחר, ואם תצליח להתמיד אתה בסבלנות – תזכו שניכם בוודאות ללמוד בשמחה ובשלווה!

להמשך קריאה