דיוורים

גיליון 260 – אין רווח כזה

שני גורמים להצלחה הגדולה:
האחד – לראות את הטוב המפוזר סביבנו. השני – להחליט לאסוף אותו!
אשריך אם אתה מבין נכונה איך לחלק את הזמן שלך בעלמנו! אפילו אינך מצליח בפועל לחלקו כהבנתך,

אשריך אם אתה רוצה להשקיע קודם במשפחתך ואח“כ באחרים!
כי באמת שאתה יהלום המושך אליו יהלומים כמוהו ממש, אז אם אתה מצליח לראות את האנשים הטובים סביבך – זקוף זאת גם לזכותך!

להמשך קריאה

גיליון 259 – מה עובר עליך

את מי תעריך יותר, את זה שדוחף אותך קדימה מתוך אינטרסים אישיים שלו?
או את זה שמונע ממך להתקדם כאשר רואה שאתה מתקדם לכיוון שהוא יודע שאינו טוב עבורך?

טוב לעצור מדי פעם את מירוץ החיים בכדי לבחון את פועלנו!
אשריך אם אתה מגלה שאתה פועל נכון,
ואשריך גדול יותר אם אתה מגלה דרכים להיטיב את דרכך ופועלך הטוב!

להמשך קריאה

גיליון 258 – לדחוק את השעה

אם איחרת את הרכבת של הבוקר, האם יעזור שתתעצבן? האם יעזור שתאשים את השני?
היעזור שתתרץ את אי ההצלחה בעובדה שמשהו חיצוני הפריע? ממש לא!

חוץ מעצבים לא תתקדם במאומה,
והאמת שאין לנו מושג איך היה מתפתח היום אם היה היום זורם כפי שביקשת.

אבל אם תבחר לשנן: ”מה שהיה – לטובה קרה“,
ברור לכל שמפה והלאה יומך יהיה נפלא!

להמשך קריאה

גיליון 257 – מניעות משתטחין

דע שאין שווקי העולם דומים לעולם המצוות ומעשים טובים,
שכן אותם מעשים בדיוק הנעשים ע“י אנשים שונים, ערכם שונה בתכלית!

ולא סתם נאמר ”איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. והוי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות.“ [מסכת אבות פרק ב].

אשריך בכל פעם שצצה בראשך השקילה האם לעשות או לא …
והחלפת את המחשבה ברצון לקיים,
ולמה לקיים? פשוט בגלל ששמו את המצווה/המעשה הטוב הזה בדרכי הטובה!

להמשך קריאה

גיליון 256 – נעשה ראש

לעיתים אנו מוותרים על המעשה הטוב, בגלל שאין מי שרואה את פועלנו, בגלל שאולי זה מעשה פשוט שאין בו ממש, אבל חז“ל לימדו אותנו: ”מצווה הבאה על ידך אל תחמיצנה“
א) כי לפני כל הזדמנות לעשות טוב – יש מניעות שמנסות לעכבנו מלקיימן ולזכות בשכר נפלא.
ב) שמח בכל פועלך הטוב! כי אפילו תעשה את הטוב ביותר לסביבה ולך – ינסה היצר הרע להפוך את הצלחתך לחמוצה.
ראוי אתה לדרוש גאולה, ראוי אתה לכל ברכה ותהילה, למה? בזכות שאתה חלק מעם סגולה!

להמשך קריאה

גיליון 255 – אור הנר

ברצונך להשפיע על הסביבה,
אל תחפש את חוסר המעש שלהם כתירוץ לחוסר שינוי, אלא פעל מתוך הטוב שבך!
שמח בכל טוב שאתה רואה כבר כעת בעצמך ובסביבה …
ומראה זה יהיה המנוף לשיפור סביבתך …
ואם תרצה להזיז הרים:
דבר אל האחרים את הטוב שאתה רואה בהם!

מי יתן וזכות רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לך, ליקיריך ולכל עם ישראל מעתה ועד עולם!

להמשך קריאה

גיליון 254: אין פנאי

רבים המביעים תוכחה שזמננו לא מחולק נכון,
רבים המסתובבים עם אשמה על בחירתם במשך היום שאינה לרוחם,
אבל כל אלו לא פותרים את הבעיה!

רוצה להתחיל ולחיות אחרת?
– מצא דקה ביום בה תביע את הטוב שבתוכך.
– שמח מכל משפט שהצלחת לחזק את ידי יקיריך!
– איך שמגיע גל של רגשי אשם … אל תיכנע לו, אלא נצל זמן זה להתקשר ליקירך ולשאול לשלומו.
כי באמת שאתה אדם נפלא .. ועובדה ראה כמה שעות ביממה צריכים להשקיע בשביל לנסות להוכיח לך אחרת.

להמשך קריאה

גיליון 253: בחרבי ובקשתי

אל תחסוך מילים טובות! אל תחסוך שבחים למי שראוי לקבלם … גם אם אינו מושלם!
ולך ראוי לומר כל הכבוד שהשלמת עוד מסר של התחזקות ישירות מבורא עולם …
שגם אתה כמו שאתה … מילה טובה שלך – זו מילה! שראוי לכבדה!

אשריך על כל רגע בו אתה בוחר לנצל זכות אדירה זו!

להמשך קריאה

גיליון 252: ניסים שבטבע

המחפש לראות מה יש לאחרים ואין לו – יזכה ללא ספק לעצבות,
המחפש לראות מה יש לו ושיש גם לאחרים – אולי יזכה לשמוח לרגע,
אך המסתכל כמה נפלאים הדברים שיש לו היום כבר עכשיו … כמה הדברים שיש לי בדיוק מתאימים לי דייקא בכדי להפוך את חיי לטובים יותר – ישמח בוודאות!!

אז חייך אל העולם, חייך אל האישה/בעל/ילד/חבר, חייך לעצמך במראה,
כי באמת זהו הצוות הנפלא היכול לזכות אותך … אם רק נרפה מהרצון ללכת בדרך שלנו בלבד.

להמשך קריאה

גיליון 251 – להזמין דיבורים

בשמיים, גודל פועלך אינו נמדד במה שאתה רואה מבחוץ.
כי לפעמים פועלך מתחיל להניע שינוי הוא כל כך קטן (אפקט הפרפר) שאינו ניכר כעת אך משפיע ברובדים העמוקים ביותר.

לכן אם רצונך לעשות טוב… אל תעצור.
אם יש לך משהו טוב לדבר עם חברך… דבר עכשיו,
אם יש לך הזדמנות לייצר אווירה טובה – אשריך!

להמשך קריאה