גיליון 274 – התחלה טובה

להלן כלל פשוט לזהות
האם הביקורת העצמית שלך טובה או לא:
* אם היא מחזקת בך את הרצון להיטיב דרכך – נפלאה העצה!!!
* אם היא בוחרת רק לפסול – אין היא נכונה!!!

דע שאתה אדם נפלא שיש בו המון טוב…
אשריך אם אתה מהרוכלים שעומדים בשוק בידיעה אודות סחורתך הטובה (ליבך ונשמתך הטובים),
אבל אשריך גדול אם אתה מאלו שמעיזים כעת, למרות העבר, להציג את רצונם הטוב!!

להמשך קריאה

גיליון 273 – תשובה מאהבה

החכמה הגדולה בחיים אינה רק לרצות,
אינה רק לבקש, אלא להיות בסביבת אלו הרוצים להעניק לך טוב בשבילך ולא להעניק לך בעבור שהם ירוויחו על חשבונך.

דע שאתה ראוי לכל טוב בעולם… ואמנם אנו
בראש השנה מגיעים למשפט של מעלה,אבל השופט הוא אביך שבשמיים,
בקש עכשיו לקיים עוד טוב והרי לך עוד סיבה למה לזכות בדין.

להמשך קריאה

גיליון 272 – תשובת איש הישראלי

ככול שתהיה מקורב יותר ל“צלחת“ כך תזדקק לפחות תירוצים בכדי לקבל את הטוב ביותר.
בכל פעם שצץ בליבך רצון להיטיב – זוהי קריאה נוספת מהשעון מעורר שרוצה את הבמה להוכיח לעולם כולו …

שאתה איש מדהים שרוצה להיטיב.
ואפילו אין הגוף נותן הזדמנות …
אפילו הסביבה עוצרת את הפעילות … אל תיתן לחיוך לגווע,
אלא חייך ושמח בפה מלא שיניים – שגם בך בוערת אש האהבה!

להמשך קריאה

גיליון 269 – שקר החן

בכל רגע ורגע מוטלת עלינו משימה קשה:
לבחור במה להאמין: שאתה יכול להשלים את המשימה תוך דבקות במידות הטובות או לעגל פינות.
”אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים“ כי באמת ש“קיצור הדרך“ ממש לא יועיל!
אבל ההולך עם מצפון, שלום והנועם…
יזכה להגדיל את אמונתו:
באחרים, בסביבתו ובעיקר בעצמו!

להמשך קריאה

גיליון 267 – אין יודעים כלל

הרבה צדדים יש למטבע, אבל צד שווה יש לכולם:
כוחנו מוגבל, אוהבים אנו את דעה הטובה מהסביבה.
ואם נדע להביע את הטוב שאנו רואים ולא רק את הביקורת, נזכה לשיתוף פעולה שיביא לתוצאה מפתיעה:
שצוות המורכב משני אנשים… שווה יותר מכוחם של שני יחידים

להמשך קריאה

גיליון 266 – אין יודעים כלל

כשם שבצומת דרכים יש לנו את הזכות לבחור את כיוון ההתקדמות,
במהלך חיינו יש לנו הזכות מה לעשות בכל דקה ודקה.

אם ברחת מעשות רע – זה נפלא מצידך.
אבל אם עשית טוב – זיכית את העולם בברכה!

להמשך קריאה

גיליון 265 – לחלק שלל

לא לכולנו יש את אותו הדבר,
איננו זקוקים לאותו הדבר…
אבל אם אתה שואף לתת משלך כמוני,
אם אתה שואף להפיק מעצמך את הטוב הטמון כבר היום בתוכך …
זו עוד הוכחה להיותך אדם מדהים!
זו גאווה לעם ישראל שאתה חלק ממנו!!!

להמשך קריאה

גיליון 264 – וירא את המקום מרחוק

נפלא הרצון והתפילה שיהיה לנו טוב יותר מאשר עכשיו!
נפלאים פעולותיך לשיפור מעמדך וכבודך,
אבל יקר פי מיליונים פועלנו בזמן שאנו מכוונים:
לקבל … על מנת לתת!
המבקש על מנת לקבל לעצמו – יש בזה גאווה,
אך המבקש לקבל על מנת לתת – מבקש הוא להיות חלק מצינור שפע לעולם – וזה מראה כמה טהור ונפלאה נשמתך!

להמשך קריאה