גיליון 269 – שקר החן

בכל רגע ורגע מוטלת עלינו משימה קשה:
לבחור במה להאמין: שאתה יכול להשלים את המשימה תוך דבקות במידות הטובות או לעגל פינות.
”אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים“ כי באמת ש“קיצור הדרך“ ממש לא יועיל!
אבל ההולך עם מצפון, שלום והנועם…
יזכה להגדיל את אמונתו:
באחרים, בסביבתו ובעיקר בעצמו!

להמשך קריאה

גיליון 267 – אין יודעים כלל

הרבה צדדים יש למטבע, אבל צד שווה יש לכולם:
כוחנו מוגבל, אוהבים אנו את דעה הטובה מהסביבה.
ואם נדע להביע את הטוב שאנו רואים ולא רק את הביקורת, נזכה לשיתוף פעולה שיביא לתוצאה מפתיעה:
שצוות המורכב משני אנשים… שווה יותר מכוחם של שני יחידים

להמשך קריאה

גיליון 266 – אין יודעים כלל

כשם שבצומת דרכים יש לנו את הזכות לבחור את כיוון ההתקדמות,
במהלך חיינו יש לנו הזכות מה לעשות בכל דקה ודקה.

אם ברחת מעשות רע – זה נפלא מצידך.
אבל אם עשית טוב – זיכית את העולם בברכה!

להמשך קריאה

גיליון 265 – לחלק שלל

לא לכולנו יש את אותו הדבר,
איננו זקוקים לאותו הדבר…
אבל אם אתה שואף לתת משלך כמוני,
אם אתה שואף להפיק מעצמך את הטוב הטמון כבר היום בתוכך …
זו עוד הוכחה להיותך אדם מדהים!
זו גאווה לעם ישראל שאתה חלק ממנו!!!

להמשך קריאה

גיליון 264 – וירא את המקום מרחוק

נפלא הרצון והתפילה שיהיה לנו טוב יותר מאשר עכשיו!
נפלאים פעולותיך לשיפור מעמדך וכבודך,
אבל יקר פי מיליונים פועלנו בזמן שאנו מכוונים:
לקבל … על מנת לתת!
המבקש על מנת לקבל לעצמו – יש בזה גאווה,
אך המבקש לקבל על מנת לתת – מבקש הוא להיות חלק מצינור שפע לעולם – וזה מראה כמה טהור ונפלאה נשמתך!

להמשך קריאה

גיליון 263 – דרך הצדיק

תסתכל על הנוף בסביבה סוערת ותראה איך הוא משתנה בכל רגע
ובידיעה זו אנו בוחרים מה מתוך הנוף הוא העיקר ומהו התפל.

בחיים שלנו הדבר דומה. המציאות משתנה בקצב מהיר ויש בסביבתנו טוב … וגם פחות,
אם נבחר נכונה על מה לשמור את מבטנו – נזכה.
אם נעקוב ונתעצב מהתפל – נפספס את הדבר הגדול באמת.

להמשך קריאה

גיליון 262 – צוף נועם אימרותיו

אמנם אין דרך ישרה שילך בה האדם למען יהיה לו כל טוב, אבל יש דרך שתשמור אותך בכיוון הנכון.
רוצה להרגיש נהדר? דבר את הטוב שבליבך,
רוצה לשמוח בקיים? ראה את הכוונה הטובה בפועלך, ואפילו אם יש פער בין הרצוי למצוי …
שמח שיש בך את הדעת שאתה רוצה ואולי
יכול/מסוגל לטוב יותר … כי באמת
שהטוב שלידך נועד לך … בזכות רצונך הטוב!
כנאמר: בדרך שאדם רוצה לילך – מוליכין אותו!

להמשך קריאה

גיליון 261 – עוד חזון למועד

אין נביא בעירו, ואין רע בעולם כלל,
לפעמים אנו מביטים למרחקים ולא יודעים מה רואים ואין פותר נכונה את העתיד.

”עוד חזון למועד“ מכוון לזמן עתיד, שטרם הגיע.
לכן, אם לא הבשילה הבנתך שאתה בן מלך – דעתך עדיין לא שלימה!

אם חושב אתה שמעשיך לא רצויים – אינך מכיר נכונה את מקומך!
כי באמת כבר עכשיו, כל תנועה קלה שלך לטובה מזכה אותך בהון עתק!
ולמה? כבר מעצם היותך חלק מעם ישראל!

להמשך קריאה