תנא דבי אליהו

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק יח, א

לכל אחד מאיתנו יש תכונות שהופכות את חייו קלות בתחומים אחדים.
אם אתה מאלו המוצאים את הזהות שיש לך עם הסביבה (בטובות ובצרות) – ויהיה לך קל יותר ללא ספקות!

אז מצא שותפים לפתרון צרותיך, אהוב את שותפך להצלחות ולמעשים הטובים!
ויהיו חייך נפלאים.

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק ו

עוד פעם ועוד פעם אנו נופלים על אותן תקלות כנאמר אותה גברת בשינוי אדרת, ולפעמים מייאשת המחשבה להתחיל מחדש, אבל אם תזעק (בפיך או פשוט בלב) ותצפה לשינוי… תראה שהוא בוא יבוא, העיקר לא להרפות מהציפייה.
ואם הבעל/אישה/ילד/הורה שוב לא עושה את רצונך… הדגם לו שוב מעשה שעושה לו טוב… ואמור לו שאתה אוהב לעשות לו טוב… ואולי בפעם הזו יכמרו רחמיו עליך ותזכה לשינוי לטובתך.

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק כח, טו

כאשר אתה פונה לענות לשאלת ילדך/אישתך/בעלך חשוב שזה עתה הינך נמצא בפגישה גורלית בחיך שכל מילה שתאמר משפיעה!
אל תתלבט לתת מחמאה "קטנה"… וזכור שגם כפית סוכר מורכבת מאוסף של גרגירי סוכר קטנים.

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק יח, מח

האם קרה לך שהילד/בעל/אישה בא אליך ויתוודה שליכלך את המטבח שרק הרגע סיימת לנקותו?
– אם כעסת עליו – זה כנראה שבגלל שאתה בן אנוש.
– אם צלחת להתאפק לרגע – זה סימן שאתה מהתלמידים המוכשרים של מידות טובות.
– ואם בחרת להסתכל על העוגה שהכין – זה הופך אותך למודל לחיקוי!

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק יג, א

הבקשה לעזרה לא רק שאינה מורידה מערכך אלא מקנה לך יתרון עצום! סיכוי לעבודת צוות, אמפטיה עם הסביבה, אהבת הבריות אליך מעצם הפגנת הענווה, הפגנת יושרך ועוד.

לכן לעולם אל תחסוך מחברך את הזכות לעזור לך, אל תמנע בקשתך בגלל שבעבר סרב, כי היום יום חדש ואולי היום יעתר.

ואם אתה נענה לבקשת חברך לעזרה לטובה – דע, שאתה שליח נפלא לעודד את רוחו להבהיר לו שטוב עולמנו ורצויים מעשיו הטובים.

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק יג, ד. פירוש שי למורא

הרוצה לעזור לא צריך לחפש רחוק, יתחיל בחיוך שעולה לו רצון נפלא כזה ואשריהו ומה טוב לסביבתו.
והדרך להרים את הסביבה עובדרת תמיד באותה שיטה: ירידה לצורך עליה, מישהו מסכים לתת מעצמו (זמן/ממון/ידע…).

אז אם אתה רואה את הקושי בעיני חברך… אל תיצמד לטוב שיש לך, אלא הושט לו יד או דיבור של חיבור ובטוחני ששינית את המשך הסיפור!

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק ה, ד

החינוך עם העונשים "עובד" כל עוד המורה נמצא בסביבך התלמיד, אך איך שנעלם המורה… התלמידים מתפרעים.
אבל המחנך בטעם ובאהבה זוכה שמתקיימים דבריו גם בהעדרו, ויותר מכך.. . מקבל יותר משמבקש! מתוקף האהבה אליו.

אז אם אתה מוצא עצמך לפעמים מסביר "יתר על המידה", אל תתרגז ואל תקטרג על החבר, אלא קח גם את הלימוד כהשקעה לטווח ארוך.

ואם אתה רוצה להיות מיחידי הסגולה… נסה לעשות זאת עם חיוך.

להמשך קריאה

תנא דבי אליהו סדר אליהו רבא, פרק יג, ז

בעת רכיבה על אופניים יש שלב שדיוושנו מהר והאופניים "מתקדמות מעצמן" אבל בחלוף זמן קצר נעצר אם לא יהיה כוח להמשיך.
חשוב לזכור שהחברים והמשפחה הם אלו שבכוח שיחתם יכולים להוריד ולהעלות אותך ובכוח דיבורך תוכל לרומם את רוחם.

ותדע שבכל פעם שדיברת איתם טובות בלי קשר לעבר זה מראה את ליבך הטוב,
אם הצלחת לדבר איתם טובות למרות רע שעשו לך בעבר… זה מראה שאתה עצום!
ואם אתה בוחר לזכור את הטוב שעשו לך… זה כבר הגעת לרמה של יחיד במינו!

להמשך קריאה