מיכה

מיכה פרק ד

תרצה לשבת בשלווה בבית/בעבודה? אם תלך בדרך ארץ שהגדירה התורה, זו שאבא הורה לנו… תראה את הסייעתא דשמייא!
לכן גם אם מנסים לעצבן אותך בבית, גם מסיתים אותך לדבר עבירה בעבודה, גם אם מדברים סביבך לשון הרע ברחוב … אתה יכול להחליט,
לי זה לא מתאים!
ואם תדבר עם אבא (אפילו תוך כדי הניסיון) אפשר שכל צבא השמים פתאום יפנה ויעמוד לצידך.

להמשך קריאה