תלמוד בבלי מועד קטן

תלמוד בבלי מסכת מועד קטן, דף כה עמוד ב

ע"י כלל פשוט תבחר האם לקיים מעשה מסוים: אם הוא על דרך התורה – עשהו! אל תעכב מעשה טוב בגלל חיפוש אחר מעשה שישפיע על אנשים רבים יותר… פשוט עשה! (מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה) ומי יודע אולי מעשיך זה הוא שידליק את אש הגאולה.

להמשך קריאה