תלמוד בבלי מסכת גיטין

תלמוד בבלי מסכת גיטין, דף לו ע"ב

בכל בחירה שאנו עושים בחיים יש בחירה קלה וקשה, יש טובה ורעה.
לכן לפני שאתה בוחר, חפש את הפוטנציאל הגלום בבחירה הזו
ואם אינך רואה איך גם פה אפשר שאזכה … השתדל עדיין לא לבחור … כי בטוח יש פה טוב עבורך.
הרבה מהרכישות נעשות מתוך הלחצה של הזמן, למד את הילדים/חברים/יקרים לך שהפזיזות היא ממקור לא טוב, הסבלנות … מאלוהים.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת גיטין, דף לו עמוד ב

בכל בחירה שאנו עושים בחיים יש בחירה קלה וקשה, יש טובה ורעה.
לכן לפני שאתה בוחר, חפש את הפוטנציאל הגלום בבחירה הזו
ואם אינך רואה איך גם פה אפשר שאזכה … השתדל עדיין לא לבחור … כי בטוח יש פה טוב עבורך.

הרבה מהרכישות נעשות מתוך הלחצה של הזמן,
למד את הילדים/חברים/יקרים לך שהפזיזות היא ממקור לא טוב, הסבלנות … מאלוהים.

להמשך קריאה