תלמוד בבלי מסכת יומא

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א

אומרים: אמור לי מי חברך ואדע מי אתה, ונוסיף ונאמר: אמור לי מה רצונך ללמוד ואומר לך את נפלאותיך.
כי המתעסק עם טוב בטוח שגם בו יש ניצוץ של טוב, מי שרוצה/מבקש/מחפש להיטיב בטוח. אז כן אח יקר אתה המנוי על עצות טובות… בך אני מתפאר.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד ב

המאמץ של הצעד הראשון הוא הגדול ביותר, לכן כאשר אתה נדרש להשקיע רבות להתניע מהלך אל תתרגש, אל תיתן מקום למחשבה שזהו מעכשיו גם כל ההמשך יהיה קשה ולא אפשרי.
אלא התרכז בצעד הראשון וקיימו על הצד הטוב ביותר… ותראה איך גם ההמשך פתאום ישטוף כסדר.

ואם אתה מלמד את חברך תחום חדש… הבן שגם לו תהליך הלימוד הראשון הוא הקשה ביותר, אז זה הזמן לגייס הכי הרבה סבלנות… הכי הרבה יצירתיות ותראה איך גם הוא ימריא על אל ויזכה גם אותך בנקודות זכות.

להמשך קריאה