תלמוד בבלי מסכת מנחות

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מד

נסה לשמר על ערוץ תקשורת טוב עם כל יקיריך, תמיד אפשר לריב על שטויות… אבל הרבה יותר נפלא לשמח על הטוב שאנו רואים בחברנו!
תן לו מילה טובה פרגן משהו… ותראה את החיים מקבלים חיות אחרת לגמרי.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מד

נסה לשמר על ערוץ תקשורת טוב עם כל יקיריך,
תמיד אפשר לריב על שטויות… אבל הרבה יותר נפלא לשמח על הטוב שאנו רואים בחברנו!
תן לו מילה טובה פרגן משהו… ותראה את החיים מקבלים חיות אחרת לגמרי.

להמשך קריאה