תלמוד בבלי מסכת נידה

תלמוד בבלי מסכת נידה, דף לא, א

העוצמה מגיעה מהאחדות, של האנשים ושל האירועים. תסתכל על כל נס בנפרד… ותוכל להתבלבל ולומר על חלקם שהם לא שלך.
אך המסתכל על חבריו סביבו ועל משפחתו ועל הטובות שיש לו כרצף… מציפה אותו שמחה אמיתית, ואם נשכיל להודות על הטוב נרגיש שמחה כפולה.

ובימים אלו אני מודה לכל אחיי הגיבורים השומרים עלינו בחירוף נפש למען נוכל להמשיך ולהשפיע טוב על כל העולם! ואתה?

להמשך קריאה