תלמוד בבלי מסכת סוטה

תלמוד בבלי מסכת סוטה פרק ד

תרצה לשמור על יקירך בדרך… חזק את המעשים הטובים שלהם, דע שבמרבית המקרים מחמאה שווה הרבה יותר ממוסר!

אל תתבלבל ותשבור את הכלים אם הילד פתאום מסרב, האישה כועסת, הבעל עושה הפוך… חייך אליו ואמור לו כמה היית שמח שילכו יחד איתך… ותיתן לו דוגמה אישית מה היית שמח שיעשה.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת סוטה פרק ד

תרצה לשמור על יקירך בדרך… חזק את המעשים הטובים שלהם, דע שבמרבית המקרים מחמאה שווה הרבה יותר ממוסר!
אל תתבלבל ותשבור את הכלים אם הילד פתאום מסרב, האישה כועסת, הבעל עושה הפוך… חייך אליו ואמור לו כמה היית שמח שילכו יחד איתך… ותיתן לו דוגמה אישית מה היית שמח שיעשה.

להמשך קריאה