תלמוד בבלי מסכת סנהדרין

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין, דף לט עמוד ב

לא תמיד הפירות נראים מייד, אבל הזרעים נשתלים בוודאות. כי אין מעשה טוב שנאבד מעיני הילדים והסביבה, לכן אם ברצונך לתרום לעולם השתדל לנצל כל רגע אפשרי ללימוד טוב לסביבה.
ואם אין לך את מי ללמד, עשה משהו טוב שאתה יכול והייה בטוח שיש מי שרואה את מעשיך ומיטיב דרכו בזכותך.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין ח

בוודאות יש לך תכונות טובות מיוחדות, מצא את אחת מהן והשפע על סביבתך ממנה. אך אל תבחן את "הצלחתך" על פי מה שמקבלים הגיבו לך.

לעיתים לא תזכה לתגובה – שכן אפשר שנשלחת לעזור לחברים שכבר אזל מהם כוח ההודיה, לכן התרכז בשמחה על הזכות לעזור!

אבל אם מישהו בכל אופן חיזק אותך חזרה… חייך וספר לו שמאוד כייף לך לשמוע שהצלחת לעזור לו.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג, א

תמיד נוכל להתרכז יותר טוב כאשר השקט ישרור סביבנו,תמיד נוכל להתחבר לעצמנו מאחרי דלת מסוככת.

אבל אם תרצה להיות הטוב ישר בעולם – הייה כנה תמיד בין פיך ובין לבבך,
ואם אינך יכול כרגע – עדיפה השתיקה מאשר משפט נוסף שאחריו נצטרך שעות להסביר ולהתגונן.

להמשך קריאה