תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה פרק א

כאשר אתה רואה את האישה/בעל/ילד/חבר עושה מעשה טוב עבורך אל תזלזל בו,
נהפוך הוא חזק אותו תוך שאתה חשוב לעצמך כמה כייף שדואגים לשמחתך ובנוסף איך היית מרגיש אם הוא לא היה מעשה טוב זה.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה פרק א

כאשר אתה רואה את האישה/בעל/ילד/חבר עושה מעשה טוב עבורך אל תזלזל בו,נהפוך הוא חזק אותו תוך שאתה חשוב לעצמך כמה כייף שדואגים לשמחתך ובנוסף איך היית מרגיש אם הוא לא היה מעשה טוב זה.

להמשך קריאה