תלמוד בבלי מסכת עוקצין

תלמוד בבלי מסכת עוקצין פרק ג משנה יב

היכן יש לך סיכוי גדול יותר לשרוד:א) כאשר יש לך סירת פדלים ולאחרים יש אבובים?
ב) כאשר אתה נמצא כשווה בין שווים על ספינה עצומה?
אל תנסה להתעלות מעל חברך, נסה להראות לו שמה שעובר עליו עובר גם עליך. והוא יחייך אליך וישמח באמת כנאמר: צרת רבים… חצי נחמה.

להמשך קריאה