תלמוד בבלי מסכת עירובין

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נד

בכל אשר נפנה נוכל למצוא את רחמי השם, עזור גם לך ולחברך למצוא את הלוחות הראשונים שלו, שכן אבא רוצה את כולם איתו!
לכן דרבן אותו לעשות תשובה במשך עשר שניות (וידוי, חרטה ובקשה לעתיד)… ולשכוח ממעשיו למען יתחיל מחדש!

להמשך קריאה