תלמוד בבלי מסכת פסחים

תלמוד בבלי מסכת פסחים ב

הדבר הטוב ביותר עבורך… נמצא לידך! תתייחס אליו תרוויח, תבטל אותו בתואנה של חיפוש האושר… יברח לך הזמן.
אם תיישיר מבט לאישתך במבט מעריך, אם תגיע הביתה מהעבודה ותהנה מהעובדה שיש לך בית, תחייב להורים שלך שאותך הם מגדלים… וכן הלאה.
מהר מאוד תהיה המאושר שבאדם.

וגם אם עדיין אתה מרגיש שקיימת בך מידת ביקורת… שמח עליה, שכן אתה לעומת האחרים יודע על איזו מידה עליך לעבוד ואם תמיד ברצון… תצליח.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ח עמוד ב

חשוב שנייה לפני ביצוע המעשה, אם תכוון למען תורה/תפילה/מעשים טובים תזכה פעמיים: גם לשכר המצווה, וגם להצלה בדרך (הלוך ושוב).
והבן, מאוד אוהבים אותך ולכן רוצים לתת לך תירוץ לשמור עליך. תרצה? תיקח!

לא תרצה? שמח ואל תדאג… אתה ילד אהוב ואבא ימצא דרך נוספת להביע את אהבתו אליך.

להמשך קריאה