תלמוד בבלי מסכת תענית

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג, א

מלחמתו של האדם לטובת הכלל היא נפלאה, ולא מובנית מאליה, לכן אם אתה רואה את השני עוזר לך – חזק אותו וברכו, ואם אתה זוכה לתמוך באחרים… הבן כמה נפלאה נשמתך שיש בה מספיק אור לעצמה… וגם לאחרים!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ג

לעולם פעולתם של שני אנשים נפרדים תהיה חלשה יותר מאותם שניים הפועלים בתיאום ובצוותא! שכן בזכות האחווה, והתמיכה ההדדית אין מצב של חוסר פעילות, של עצירת עבודה… במקרה הגרוע ביותר תהיה האטה.

גם משפחה היא יחידה אחת, שתגיע למקסימום תוצאות בשיתוף מתוך אהבה ואחווה, אז גם אם לא תמיד תצליח להכתיב את טון הדיבור, אל תיתן לרוח לצאת מהמפרשים שלך.
שמח שאתה חלק מיחידה, איתה תוכל להמשיך הלאה למרחקים ארוכים.

להמשך קריאה