עלים לתרופה מכתב רלה

אמנם להרוס גשר חבלים מספיק גפרור אחד, אך להקים את הגשר מחדש נזדקק לצעדים רבים.

אורך הדרך אינו פרמטר להצלחה
הטוב שאנו עושים בדרך – זהו הניצחון והסיבה האמיתית לשמחה.

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב רלד

אל תתרגש מהמניעות- אפילו אם הן נמשכות שנים, אל תתרגש מהשיגעונות – אפילו אם מגיעות באופן תדיר

אבל אשריך אם אתה משתתף בזיק של שמחה שיש אצל חברך!
אשריך עצום אם אתה מעריך את פועלך הטוב – למרות מה שאתה חושב על עצמך!!!

להמשך קריאה

ספר המידות תפילה

יש לנו בחירה איך לראות את הסביבה שלנו… אם נסתכל על הטוב שביקירינו – נגלגל את מערכת היחסים לטוב יותר, ואם נסתכל על הפגמים – נקלקל גם את הקיים.

נפלא הוא רצונך לראות את הטוב,
אבל ממש מדהים פועלך שאתה קורא עצות להיטיב דרכך בפועל!

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן רכה

לפעמים התשובה מבליחה לרגע … ונעלמת. האם אני יודע את התשובה או שלא?
על רוב השאלות אנו יודעים בלב את התשובה האמיתית … אבל התשובה לעיתים נפסלת בגלל שהתשובה לא מסתדרת.

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן רכה

בתקופה לחוצה תרצה שילדך יציית מייד ללא מילים וללא שיקול דעת, עד שתצאו מאזור הסכנה, נכון?
אבל בתקופות רגועות, מנהיג גדול אתה אם מאפשר אתה לילדיך להתנסות לבד!
אשריך גדול אם מצליח אתה לכוונם ללא מילים של ממש.

להמשך קריאה

מסכת אבות פרק ב, א

רוצה לדעת כמה נפלא אתה?הסתכל על הטוב שאתה עושה … הסתכל על רגעי האושר שאת הגורם לסביבתך.

ואם רוצה אתה להבין ממש את עוצם נפלאותיך, היזכר בפעמים שהלכת עם המוסר הפנימי שלך …
למרות שלא היה לך ברור שזה ישיג את המטרה.

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן ריח

יש כללי אצבע שתקפים תמיד שאם נלך באורם החיים יהיו נפלאים.
למשל: אל תכעס, למשל – נהג בכבוד…
אבל אפילו אינך תמיד מצליח בהם דע שתמיד יש דרך לתקן:
כעסת? התפייס
זלזלת? בקש סליחה

ואם זוהי דרך פעולתך – אשריך!
ואם ברצונך להתחיל לאמץ אותה – אשריך גדול!

להמשך קריאה

ליקוטי עצות מניעות, א

כמה אנו יודעים לשמוח?אם מצליח אתה להחזיק שמחה על משהו שקיבלת לאחר המתנה ארוכה – אשריך.

אבל אם אתה מצליח להחזיק שמחה לרגע קט מהצלחה יומיומית – זה אומר שאתה מדהים ונפלא!

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב רכח

אדם סומך עליךאחרי שהוכחת את עצמך בעבר במצבי מצוקה (חבר) או שהוא מאמין בך בהגדרה (הורים).

ודע שעובדה זו עומדת לזכותך פעמיים
א) מחזקת אותו לעמוד בפני הקשיים כעת
ב) ונותנת לו בסיס נפלא לקראת העתיד!

אז אשריך על כל פעם שהיית מקןר להשראה!
אשריך שהחצנת את האמת שבליבך, שכן אתה באמת איש יקר!

להמשך קריאה