משיבת נפש אות עח

מתי נעריך מה שיש? כאשר הוא נעלם! רוצה להבין כמה כייף לך בחיים? הסתכל סביב וראה אילו מבין החפצים אתה אוהב, כעת עצום עיניך ודמיין יום אחד בחייך ללא אותו חפץ. ותראה שלשבריר של שנייה תחוש שמחה.

כעת הסתכל על האנשים סביבך ופשוט חייך… ותן לחיוך שלהם בחזרה אליך… לכבוש את ליבך. כי באמת כל אחד מאיתנו צדיק!

להמשך קריאה

אין תוכו כברו

לא תמיד האישה יכולה להיות טלית שכולה תכלת, לא תמיד הבן שלך לעשות את כל בקשתך אבל חזק ועודד את הטוב שהם מוציאים החוצה, דרבן אותם בכל דיבור של מצווה ומעשה טוב.
ותראה שהם יהיו כמעיין נובע של מעשים טובים.

להמשך קריאה

ליקוטי עצות תלמוד תורה

לפעמים אנו נוטים להגזמה לטובת הגוף או לטובת הראש ושוכחים שיש אישה וילדים והורים, אל תחשוב שאם תדרוך על האישה וילדים תגיע רחוק יותר.
לפעמים בזכות ההשקעה שלך בהם כמה דקות … תזכה את עצמך בקיצור דרך של שעות!

אז אם האישה צריכה עזרה, הילד בוכה וכואב, עזוב לרגע את הלימוד לשמה, ומלא בפועל את השק שלך בעוד מצווה מופלאה של ואהבת לרעך כמוך!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת עוקצין פרק ג משנה יב

היכן יש לך סיכוי גדול יותר לשרוד:א) כאשר יש לך סירת פדלים ולאחרים יש אבובים?
ב) כאשר אתה נמצא כשווה בין שווים על ספינה עצומה?
אל תנסה להתעלות מעל חברך, נסה להראות לו שמה שעובר עליו עובר גם עליך. והוא יחייך אליך וישמח באמת כנאמר: צרת רבים… חצי נחמה.

להמשך קריאה

שיחות הר'ן אות עב

כאשר באים אליך עם התלבטות האם לקיים מעשה טוב, בגלל שאינו בטוח שהדבר יראה טוב בעיני אחרים. אמור לו שכל מעשה בפני עצמו עומד ואין שייך כל מה שהוא חושב על עצמו עד כה בשביל למנוע ממנו לעשות את הטוב עכשיו.

ואפילו עדיין אינך שומר שבת… תבוא עליך הברכה אם תעשה הבדלה כי גם זו מצווה ושכרה עצום בפני עצמה!

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב תכב

נאמר איזהו העשיר? השמח בחלקו! כי הוא מברך על כל מה שיש לו… בלי קשר למה שאומרים האחרים, בלי קשר למה שיש לו בחשבון בנק. ואין מגנט אנושי חזק יותר ממי שהולך עם חיוך על הפנים ושמחה בלב.

אז גם אם הלב עדיין אטום… הפעל את שרירי הפנים וחייך כי יש מי שמצלם אותך וישמח לתייג תמונה מחוייכת שלך.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות סח

מי שמגיע למצב של אפיסת כוחות, צריך לשקול להרפות, כי אפשר שאתה שוחה נגד הזרימה של חייך.
ואם אתה רואה שעדיין חברך נאבק בחיים, קח אותו אליך, הצידה העיקר שיעצור לרגע. וכאשר יחזור נסה לבחון איתו האם אפשר יש דרכים קלות וטובות יותר.

כי המהנדס של דרך החיים שלנו רוצה תמיד! אבל תמיד! לטובתך.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן קכו

לכולנו יש ביקורת על עצמנו שבעזרתה היצר מנסה לשכנע אותנו כמה אנו רחוקים, אבל אני אומר ראה את האנשים בסביבתך הקרובה והבן כמה שומרי ראש נשלחו לשמור עליך דייקא! למען תוכל לדבר איתם, תוכל להיעזר בהם… כי באמת אתה אחד יחיד ומיוחד! ואין שום ייאוש בעולם כלל!

להמשך קריאה

שיחות הר"ן צד

אומרים אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו, אפילו ראית מישהו עושה לא טוב, ואח"כ עושה טוב… הבן שיש מצב שאינך רואה את התמונה המלאה, לכן לפני הסקת מסקנות… דון אותו לכף זכות!

להמשך קריאה

ליקוטי עצות מחלוקת ומריבה

כאשר אתה רואה את אחיך עובר ניסיונות קשים, נסה להרגיעו ולשמחו. הוכח לוֹ שמדברים אולי אליו אבל לא עליו!
כאשר מנסה מישהו למסור לך שקית זבל ואינך לוקח אותה… היא נשארת אצלו.
לכן אם אינך לוקח את דברי המסית, אתה המרוויח הגדול!

הצלחת לעצור את הכעס? אשריך שזכית
הצלחת לשנייה בלבד? אשריך שהגדלת בעוד שנייה את היכולת שלך לכעס.

להמשך קריאה