תפילה – ערבית

על ידי העצות שאתה מקבל תברור את אלו שאתה מקשיב להם. אם מחזקים הם אותך ומראים לך תקווה ואהבת השם – הישאר להקשיב. אם מראים לך רק ייאוש וגהינום… ברח.

להמשך קריאה

איכה פרק ג

הבן שאין יום דומה למשנהו ואין נכון לומר: "זהו אין סיכוי". שכן בחזרתך הערב הביתה יכולה להפתיע אותך האישה עם פשרה לה ציפית כבר חודשים! יכול הילד הסרבן להתעשת ולהסכים לעצתך… לכןאל יאוש! השפע רחמים והתחשבות, והישועה בוא תגיע!

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג, א

תמיד נוכל להתרכז יותר טוב כאשר השקט ישרור סביבנו,תמיד נוכל להתחבר לעצמנו מאחרי דלת מסוככת.

אבל אם תרצה להיות הטוב ישר בעולם – הייה כנה תמיד בין פיך ובין לבבך,
ואם אינך יכול כרגע – עדיפה השתיקה מאשר משפט נוסף שאחריו נצטרך שעות להסביר ולהתגונן.

להמשך קריאה

שיר השירים פרק ח

בראותך את חברך שוקע, נסה להשפיע שמחה על חברך… ואולי יזכו אותך שתצליח.אבל בכל מקרה אם תנסה, כאשר אתה תהיה בירידה… אולי יהיה חברך שליח השם מוכן לעשות אותו הדבר לקראתך

להמשך קריאה

תפילה – ברכת קדושת היום

בכוחך לפרוע את השטר:קדש את האוכל,
קדש את הזמנים,
קדש את המעשים…
ותזכה לחזק דברי אלוהים חיים… שעם ישראל עושה מצוות ומעשים באהבה!
ואם אין לך כוח… חייך שבכל אופן אתה בן מלך קדוש!

להמשך קריאה

משיבת נפש אות טו

כל מה שעובר עליך… לטובה הוא! אם ראית את הטובה שאתה יכול להצמיח מהמקרה – תודה לאבא.
אם אינך רואה – תתפלל שיראו לך ובינתיים תודה לאבא שברוב חסדו, נותן גם לעבריין כמוך להמשיך לעבוד אותו.

להמשך קריאה

שיר השירים פרק ב 

בלי שום ביקורת ובלי שום דין! משקיעים את כל המאמצים במעשים טובים, ואם אבא לא נותן לנו הזדמנות לעזור…
אני בוחר להתפלל שאזכה להיכלל עם שליחי השם, להוסיף עוד טוב לעולם!

להמשך קריאה

חופשי חופשי

ומוסיף רבינו ואומר קיבלת קמצוץ של קדושה..אל תעצור תמשיך ותבקש!יש לנו אבא שהוא מלך מלכי המלכים!אין גבול לכוחו!
ואם ברצונך לעשות נחת רוח לאבא…בנה את בקשתך בסדר הבא:
פתח בהודיה על מה שקיבלת
> בקש על עם ישראל או על חברך
> בקש על עצמך.
מי יתן והשם ימשיך ויצליח כל מעשה שליחיו החיילים, המתפללים וראשי המדינה.
תודה אבא תודה

להמשך קריאה