תהילים פרק פט

במהלך שיחה עם חבר אל תסכים לומר "איזה רע אני… אני ממש פושע… וכו'" אלא כוון את השיחה אל התקווה והחסד: "מי יתן ויהיה האומץ לעשות את הטובה הזו… מי יתן ויהיה לי העזות דקדושה לעזור…"

המצב בו נסכים לעשות וידוי זה בפני תלמיד חכם או בעת ההתבודדות!

כל ישראל צדיקים! גם אתה!
אז לכבוד שבת ולכבוד חודש אדר… בשמחה תמיד!

להמשך קריאה

ליקוטי תפילות תפילה כח

ועד אז… אומר רבי נתן "להגות ולחשוב ולהשתעשע" אל תאמר רק אם אני מצליח להתחכם ולהתפלפל אשמח, לא! כבר עכשיו שמח! שהינך יכול "להגות" …
ואם זכית שאתה יכול "לחשוב"… אשריך!
והבן כמה אתה קרוב אם הגעת למצב בו אתה בתחושת "להשתעשע" בדברי הצדיקים!
אשרינו אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו!

להמשך קריאה

תהילים פרק צב

צא ולמד, טובה שיחת תודה עם בורא עולם, בכל מצב! .. . גם אם אינך מרגיש שאתה כרגע בעננים. ואם למרות איך שאת מרגיש אתה מדבר עם אבא בבוקר … אל תתפלא אם במשך היום יקרו לך ניסים.

להמשך קריאה

משיבת נפש אות יד

כאשר מגיע אליך החבר/בעל/אישה עם פרצוף תשעה באב כי הוא מרגיש שהוא יכול טוב יותר… חייך אליו וחזקהו שהוא בדרך הנכונה לרכישת תורה…
כי הנה הוא רוצה להתחדש ולהתחיל מחדש.

להמשך קריאה

תהילים פרק כז

בכל מקום שאתה נמצא אפשר להשפיע טוב, אם רק נחפש סביבנו בעיניים פקוחות,כן, גם אם קרתה לך "קטסטרופה"!
אז שאל את אבא: "איך פה אני יכול להועיל ולהוסיף טוב לעולם?"
(גם אם אתה בטוח בעצמך שראוי כרגע לרחם על עצמך שלא הצליח התכנון שלך)
כך תראה שבסוף תזכה פעמים.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות קכג

לכל אחד מאיתנו יש כוחות מוגבלים… הבה לא נבזבז את האנרגיה על מחשבה למה מעשה הקדושה לא שווה.לפני כל מעשה טוב אתה יכול לחזק את עצמך שהנה גם אם המעשה שאתה מתכנן לא יהיה בשלמות … בכל מקרה תזכה פעמיים:
בעבור אותו מעשה טוב מקורי.
וכן בעבור שאתה מקיים את ההוראה שקיבלנו: "סור מרע ועשה טוב"

להמשך קריאה

תפילה – עלינו לשבח

התורה, הקב"ה וישראל חד הוא ודע שאם תתייחס בסבלנות לזולת תגדיל את אהבת החינם, את אחדות העם, ותפאר את השם.
במעשה קטן לשבת תשמח אותי אומר אבא!

להמשך קריאה

תהילים פרק לד

לעולם אל תאמין לשכל שלך אם מנסה הוא להחלישך! אם אתה עושה מצווה… התמד בדרך!
גם אם נראה לך שהשם "מתחמק" ממך או "לא מקשיב" לך… רדוף אחר הדיבורים, הרצונות והמעשים הטובים!
ותהיה אחריתך טובה מההתחלה!

להמשך קריאה