משיבת נפש אות ה

כאשר תנסה ל"הנמיך עצמך" ע"י הגדלת חברך – תראה שבסופו של דבר תגדל גם אתה וגם החבר!אז אל תהסס לפרגן לחבר, שמא זה יפגע בקידומי! אלא פרגן לו ואם בשמיים החליטו שזה הזמן שיגאל … אולי גם עליך יחול המשפט
"כל המרחם על חברו וזקוק לאותו הדבר – נענה תחילה!"

להמשך קריאה

תהילים פרק קיד

המלחמה נראית לנו מתמשכת, אולם ניתן לחלקה לקטעים של שניות. כאשר אתה מרגיש שמגיע ניסיון פנה אל אבא בתחינה שיחסוך ממך את הניסיון.
בתוך הניסיון, ספור את כל השניות בהם הצלחת לאחוז במידות הטובות ובלמת את הלשון הרע/ראייה אסורה/כעס ועוד… ושמח!
הודה לאבא על הזכות לעתיד לבוא שכן על כל שנייה תקבל נצח נצחים אין סוף של תענוגים!

להמשך קריאה

שיר השירים פרק א

לא פעם אנו שומעים עצה מהיצר הרע, לתת ביקורת קוטלת על מעשה הבעל/אישה/חבר. הבה אכן ניגש אליו אבל ניתן לו חיזוק חיובי על משהו טוב אחר שעשה. ובזכות חיזוק זה ימשיך החבר לעשות טוב עוד זמן רב!

להמשך קריאה

תהילים פרק קמה

לפעמים אנו נמצאים במקום בו יש "אפליה" ביננו לאחרים ואנו מתרעמים עליה. טוב לנסות ולשפר את מצבנו, אך אם לא הצלחת…. עדיין ברך את אבא שמביא אותך לייעודך בדרך חדשה! הגם שכרגע אינך מבין אותה.

נכון, זכותך המלאה לבקש ממנו הסבר… אבל הקפד שבמהלך הבקשה יהיו עליך חיוכים.

להמשך קריאה

תפילה ברכת המזון

כאשר אנו הולכים עם ילדינו ברחוב, רבים התיכנונים למען בטחונם ולמען הצלחתם העתידית ועדיין הילדים לא תמיד אסירי תודה.ביומיום, כך רובנו עם אבינו שבשמים. כמה דואג ומסדר הכל לטובה… תשובתנו זהה: "יש עוד לאן להשתפר! יש לי עוד משהו חסר…" ועדיין הוא ברוב חסדו דואג ומשפר לנו בכל יום את העבר ואת העתיד! ועל כך מגיעה לו
מי יתן ונזכה אנו להבין שבורא עולם דואג לנו בדרכנו על הנגלה ובנוסף גם לנסתר… נודה לו על כל רגע של התחדשות!
ועם שורשים באדמה, ותורה שמשקה את הנשמה… יבוא האביב גם לנשמתנו ונזכה לראות בפירות שלנו מושלמים.

להמשך קריאה

שיר השירים פרק ח

לעיתים שמים מכשול לפניך או לפני חברך… (לשון הרע, מראות אסורים… ), נסה למנוע את הנפילה ופעל לביטול המכשול. וכעת דע משמיים שלוחה, לך אישית, חיבוק ונשיקה מאבא ומאיתנו ברכת יישר כוח גדול!

להמשך קריאה

תהילים פרק לד

הסתכל על הסובבים אותך ובחן האם אתה זכאי להיות שליח השם בחיזוק ישראל… אם תראה מישהו שזקוק לתמיכה גש אליו וחזקהו ותראה איך משמיים יטענו לך רוח חדשה שתעזור לישועתך.

להמשך קריאה