תהילים פרק סז

הבן שייעודך לשפר אורחותיך ואיך הכי טוב? חזק את החברים סביבך והגבר אצלם את הטובות … ומה קורה כאשר אתה מדליק את אורות בחברך סביבך? גם אתה תאיר יותר!

להמשך קריאה

תהילים פרק קיח

דבר דבר דבר… כמה שיותר… על הדברים הטובים והחסדים שקיבלת עם האישה/הבעל/החבר בשמחה והתלהבות. פעם ביום, רגע לפני השינה מדברים עם אבא גם על מה שחסר.

להמשך קריאה

תהילים פרק פד

בורא עולם מזמן לך כל העת אפשרויות להרוויח, כן גם ה"ירידות" הם חלק מתהליך הזיכוי והזיכוך שלך.אז על הכל אמור תודה לסובבים אותך, חייך לעולם חופש להאיר גם לחברך איך יכול להיות שמה שעובר עליו… זה לטובתו.

להמשך קריאה

אוצר היראה אמת ואמונה

כאשר מי נותן לך מחמאה, אל תבטל אותו, הודה לו. הבן הוא שליח השם לתת לך הרגשה טובה ושמחה בדרך אל התכלית.ואם תרצה להיות שליח גם כן לאישתך/ילדך/בעלך בקש מאבא שיאיר לך את הדברים הטובים שעשו ועליהם תדבר איתם.

להמשך קריאה

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל, עמוד ב

טוב לדעת לאן נרצה להגיע בחיים, אבל אל תיקח את המטרה כיעד יחידי.
ראה בדרך את צרכי המשפחה, ילדים, עצמך כיעדים נוספים שעליהם מותר כדאי ורצוי להתעכב.

אז אם מבקשים ממך עזרה כשאתה בדרך ל…, חייך תענה בחיוב ותזכה בשכר מצווה כבר בדרך ליעד שלך.

להמשך קריאה

מיכה פרק ד

תרצה לשבת בשלווה בבית/בעבודה? אם תלך בדרך ארץ שהגדירה התורה, זו שאבא הורה לנו… תראה את הסייעתא דשמייא!
לכן גם אם מנסים לעצבן אותך בבית, גם מסיתים אותך לדבר עבירה בעבודה, גם אם מדברים סביבך לשון הרע ברחוב … אתה יכול להחליט,
לי זה לא מתאים!
ואם תדבר עם אבא (אפילו תוך כדי הניסיון) אפשר שכל צבא השמים פתאום יפנה ויעמוד לצידך.

להמשך קריאה

משלי פרק כד

גם אם כעסת על האישה/ילד/בעל זה לא הסוף, אלא הגעת לתחילת מסלול התשובה.
כרגע הינך יכול להתנהג כצדיק:
להתנצל, לפייס, להשכין שלום!
ולאחר מכן פשוט להתחיל מחדש.

להמשך קריאה

ליקוטי מוהר"ן תורה מט

לדוגמה; גם עכשיו זה זמן טוב לשאול את אבא: "איך אני יכול להוסיף מעט טוב לעולם?"המתן וראה בראשך את המחשבה שהשם ישים לך…
קיבלת הנחיה – שמח שנבחרת לקחת חלק בצבא השם למען הגדיל טוב בעולם.
לא קיבלת – אשריך שהוספת לעצמך עוד כמה שניות של בחירה במחשבות טובות.

להמשך קריאה

תהילים פרק קלב

כאשר הצלחת להחזיק את הכעס מספר שניות בלבד ואז התפוצצת… אל תלקה את עצמך יותר מאשר זמן התשובה (20 שניות: של וידוי, חרטה ובקשה לעתיד)
אז שאל עצמך האם אני יודע מזרע מי יהיה מלך ישראל? ואם אתה זוכר את השם דוד המלך דע שיש לך חלק בעם!

להמשך קריאה

משלי פרק יח

אנו מרכזים פעמים רבות משאבים ולחץ… במקום שלא צריך. רבי נחמן אומר להיות בשמחה תמיד… רצונות וכיסופים… כל מצווה היא יקרה מפז…

לכן גם אם השכל אומר לך:
– אינך עושה מספיק.
– מה שאתה עושה זה לא שווה.

אנו בוחרים לתת תשומת לב למעלות הבן/בת זוג שבחרו לנו בשמיים, בשמחה בתורה/תפילה/מעשים טובים … מתוך ידיעה פשוטה ששמחה שבלב תביא אותנו… למקום טוב יותר!

להמשך קריאה