תהילים פרק צב

צא ולמד, טובה שיחת תודה עם בורא עולם, בכל מצב! .. . גם אם אינך מרגיש שאתה כרגע בעננים. ואם למרות איך שאת מרגיש אתה מדבר עם אבא בבוקר … אל תתפלא אם במשך היום יקרו לך ניסים.

להמשך קריאה

משיבת נפש אות יד

כאשר מגיע אליך החבר/בעל/אישה עם פרצוף תשעה באב כי הוא מרגיש שהוא יכול טוב יותר… חייך אליו וחזקהו שהוא בדרך הנכונה לרכישת תורה…
כי הנה הוא רוצה להתחדש ולהתחיל מחדש.

להמשך קריאה

תהילים פרק כז

בכל מקום שאתה נמצא אפשר להשפיע טוב, אם רק נחפש סביבנו בעיניים פקוחות,כן, גם אם קרתה לך "קטסטרופה"!
אז שאל את אבא: "איך פה אני יכול להועיל ולהוסיף טוב לעולם?"
(גם אם אתה בטוח בעצמך שראוי כרגע לרחם על עצמך שלא הצליח התכנון שלך)
כך תראה שבסוף תזכה פעמים.

להמשך קריאה

שיחות הר"ן אות קכג

לכל אחד מאיתנו יש כוחות מוגבלים… הבה לא נבזבז את האנרגיה על מחשבה למה מעשה הקדושה לא שווה.לפני כל מעשה טוב אתה יכול לחזק את עצמך שהנה גם אם המעשה שאתה מתכנן לא יהיה בשלמות … בכל מקרה תזכה פעמיים:
בעבור אותו מעשה טוב מקורי.
וכן בעבור שאתה מקיים את ההוראה שקיבלנו: "סור מרע ועשה טוב"

להמשך קריאה

תהילים פרק לד

לעולם אל תאמין לשכל שלך אם מנסה הוא להחלישך! אם אתה עושה מצווה… התמד בדרך!
גם אם נראה לך שהשם "מתחמק" ממך או "לא מקשיב" לך… רדוף אחר הדיבורים, הרצונות והמעשים הטובים!
ותהיה אחריתך טובה מההתחלה!

להמשך קריאה

תפילה – עלינו לשבח

התורה, הקב"ה וישראל חד הוא ודע שאם תתייחס בסבלנות לזולת תגדיל את אהבת החינם, את אחדות העם, ותפאר את השם.
במעשה קטן לשבת תשמח אותי אומר אבא!

להמשך קריאה

מסכת אבות פרק ד משנה א

זרום… זרום… זרום! בורא עולם דואג לך ברחמיו לאישה/בעל/הורים – שישקפו לך את עצמך.
– יגבילו אותך בכיוונים הלא נכונים.
– ייצרו לך רצונות חזקים כאשר לא תקבל את רצונך.

אז כל היום הסתכל עליהם ואמור תודה תודה אבא על ההדרכה הצמודה.

להמשך קריאה

מסכת אבות פרק ד א

בעת לימוד/מעשה/מצווה … נסה להגדיל את היחס של: השמחה במצוות והעבודה עצמהבמקום ללמוד שעה ולשמוח רק חמש דקות בסיום הלימוד
למד 5 דקות, שמח במשך דקה, למד חמש דקות, הודה לאבא על הזכות … ותבין שהנה כעת אתה מתנהל כעשיר ענק!

להמשך קריאה

זוהר אחרי מות עג ע"א

כאשר אתה מבחין במישהו הכפוף למרות שלך מנסה לבצע מטלה ולא עלה הדבר בידו. במקום לבקר אותו בתקיפות… שאל אותו, תוך הכוונה, האם הוא יכול לחשוב על דרך נוספת טובה יותר להשלים את המטלה.

להמשך קריאה