התמדה

תהילים פרק עז, ג

מה הופך אותך למיוחד? שאתה לא מתייאש מחבריך!

ומה הופך אותך למיוחד ממש?
שאתה לא מתייאש מעצמך!

אמנם לפעמים נראה שאנו לא מתקדמים אלא רק מקטרים, אבל באמת… כל זמן שלא הולכים אחורה… אנו הולכים קדימה… גם אם זה לא ממש נראה!

להמשך קריאה