חלק מהשלם

חיי מוהר"ן אות שסט

אמור לי מי חברך ואדע מי אתה,אמור לי למי אתה עוזר ואומר לך כמה יקר פועלך.

אין אדם שנועד להיות לבד, יש מי שטרם מצא את המשלים שלו.

ואם אתה מוצא עצמך משלים את האחרים – שמח על תפקידך נפלא בחיים!

להמשך קריאה