חנוכה

מתוך התפילה ברכות חנוכה

המחשבה שעלינו מוטלת כל האחריות לכל הקורה בעולמנו, ובעולם יקירינו – מכבידה מאוד.
אולם אם נחלוק אחריות זו לפרוסות זמן, נמצא שבכל זמן בסביבה שלנו יש נציג לעזור כעת, בתקופת הבגרות נמצא חבר שיעזור, בתקופה של קשיים בפרנסה נמצא שליחי מצווה וכן הלאה.
ובין אם כמקבל ובין אם כנותן… העיקר בשמחה תמיד.

להמשך קריאה