עצה ללימוד וחינוך

תלמוד בבלי, מסכת נזיר דף כג, עמוד ב

גדול ניגשת להקים את חברך על רגליו, אבל עצום היית אם ניגשת אליו למרות שידעת שאינך יכול להרימו!
בחברך יש את כל אשר נחוץ למסלול סדיר בחייו, ולפעמים כל צורכו היא למלא את נפשו במעט תקווה, ושמחה, או בידיעה שפשוט אינו לבד.

להמשך קריאה

מכילתא על שמות פרק יב, יז

יש המחפשים חיים ללא תקלותיש המקנאים באחר בגלל מה שעיניו רואות.

אבל בכולנו יש טוב ויש פחות
יש בחירות נכונות וגם שגויות.

אשריך אם למרות העבר, תבחר כעתיד… עוד רגע טוב מוצלח!

להמשך קריאה

ירמיהו פרק טו, כ

לפעמים הגבול נראה דק, ההשלכות של בחירתנו הקטנה לכאן או לכאן לא תמיד ניכרת לעין.
אבל נפלאה התערבות הצופה בחיזוק קבלת הטוב!

ואם אתה מהפועלים לחזק את המידות של הכפופים לך מאחרי הקלעים – זה אפילו מרשים עוד יותר!

להמשך קריאה

איכה פרק ג

טובה בקשה מעומק הלב, נפלא ההענות לבקשה במידת האפשר
אבל ממש נפלא אם חדעת לקבל את ה"לא" באופן בוגר.

אשריך האוהב את יקיריך
אשריך שאתה יודע לקבל מהם תשובות כן ולא!

להמשך קריאה

מלאכי פרק ג

לעולם "להחזיר לשני" לא יועיל לך באמת, גם אם יגרום סיפוק רגעי.
אך העושה טוב לחברו … זוכה להרגשה נפלאה ויותר מזה לחבר להבא.

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב רלד

אל תתרגש מהמניעות- אפילו אם הן נמשכות שנים, אל תתרגש מהשיגעונות – אפילו אם מגיעות באופן תדיר

אבל אשריך אם אתה משתתף בזיק של שמחה שיש אצל חברך!
אשריך עצום אם אתה מעריך את פועלך הטוב – למרות מה שאתה חושב על עצמך!!!

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן רכה

בתקופה לחוצה תרצה שילדך יציית מייד ללא מילים וללא שיקול דעת, עד שתצאו מאזור הסכנה, נכון?
אבל בתקופות רגועות, מנהיג גדול אתה אם מאפשר אתה לילדיך להתנסות לבד!
אשריך גדול אם מצליח אתה לכוונם ללא מילים של ממש.

להמשך קריאה

חיי מוהר"ן ריח

יש כללי אצבע שתקפים תמיד שאם נלך באורם החיים יהיו נפלאים.
למשל: אל תכעס, למשל – נהג בכבוד…
אבל אפילו אינך תמיד מצליח בהם דע שתמיד יש דרך לתקן:
כעסת? התפייס
זלזלת? בקש סליחה

ואם זוהי דרך פעולתך – אשריך!
ואם ברצונך להתחיל לאמץ אותה – אשריך גדול!

להמשך קריאה

עלים לתרופה מכתב רכח

אדם סומך עליךאחרי שהוכחת את עצמך בעבר במצבי מצוקה (חבר) או שהוא מאמין בך בהגדרה (הורים).

ודע שעובדה זו עומדת לזכותך פעמיים
א) מחזקת אותו לעמוד בפני הקשיים כעת
ב) ונותנת לו בסיס נפלא לקראת העתיד!

אז אשריך על כל פעם שהיית מקןר להשראה!
אשריך שהחצנת את האמת שבליבך, שכן אתה באמת איש יקר!

להמשך קריאה

תהילים פרק עא, א

אל תתבייש בחבריך… גם אם הם לא מושלמים, אל תהסס לעמוד לצד יקיריך… גם אם הם טועים.
ואם תדע להוקיר טובה למדבר בזכותך – אשריך!
אם אתה חפץ ופועל לטובת חברך – זה ממש נפלא.

להמשך קריאה