רצון

מדרש משלי פרשה א

יש הרבה מה לעשות בכדי לשפר את מצב העניינים, אבל העיקר תלוי במילים שאנו מוציאים!
בכל פעם שאתה מדבר טוב עם יקירך – אתה מוכיח כמה טוב הוא ליבך… כמה טובה פנימיותך!

להמשך קריאה