אחזקת אברך

תרום כאן סל מזון למשפחת אברך במסגרת חלוקת קמחא דפסחא שתחולק ע"י הרב אליהו גודלבסקי שליט"א ובזכותך עוד משפחה תחגוג את חג הפסח בשמחה

תרום בכ. אשראי