תמיכה במשפחות נזקקות

בכל ערב שבת הרב גודלבסקי מסייע ביד משפחות שאין ידם משגת בואו והיו שותפים במצוות מתן בסתר ותתברכו בשפע עד בלי די

בחרו סכום לתרומה בכ. אשראי