מבצע!

הדור המובחר – הרב אליהו גודלבסקי

מהו ערכו של הדור בו אנו חיים?

האמנם ניתן לקיים את רצון ה' באמת, בדורנו הנתעתע?

האם אלו שירדו לעולם בדור זה, נבחרו לשליחות מסויימת?

התשובות לשאלות אלו ועוד, מצויות בין דפי הספר הנוכחי 'הדור המובחר',

בפרק אחר פרק, שנבחרו בקפידה מתוך שיעוריו הנפלאים של המשפיע ר' אליהו גודלבסקי

נפרשת בפני הקורא תמונה חדשה, שונה לגמרי, על עצמנו ועל הדור שלנו,

תמונה אותה משרטטים רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי נתן בכתביהם,

המעניקה מבט מפתיע על כל מצבי החיים, גם אלו החשוכים והאפלים ביותר.

'הדור המובחר' – תורתם מחיה הנפשות של צדיקי הדורות לבני אחרית הימים.

45.00 

998 במלאי