מבצע!

שיחות מהרלוי"צ – ר' לוי יצחק בנדר

שיחות נפלאות משובבות נפש שנמסרו מפיו של זקן חסידי ברסלב, מעתיק השמועה מאומן לארץ ישראל  ר' לוי יצחק בנדר

נרשמו ע"י תלמידו הרב שלמה חיים רוטנברג

40.00 

14 במלאי